Kålås bygg - tar små og store oppdrag

I 2018 er det 50 år siden Alv J. Kålås etablerte Kålås og Sønn Byggevarehandel As. I dag er det Lars Alvær Hagesæter som driver firmaet som i 2017 byttet navn til KÅLÅS BYGG. Lars har drevet firmaet siden 2009.

Kålås bygg flyttet inn i nye lokale  i Nordhordland Næringspark i desember 2017.
Nye kontorlokaler, større butikk og større varelager gjør at  hverdagen har endret seg mye- til det positive for oss og kundene våre.

Kålås bygg har i dag av 10 ansatte hvorav 3 ansatte er utførende tømrere, 1 lærling og resten lager og administrasjon. Alle våre tømrere, samt de faste som er på lageret har fagbrev i tømrerfaget.Vi har også noen ekstrahjelper på lager/ butikk i perioder av året da det er spesielt travelt.

Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag for det private, offentlige og profesjonelle markedet.
Det favner enebolig, småhus, leiligheter og mindre næringsbygg. I tillegg tar
KÅLÅS BYGG AS alt innen tilbygg, nybygg og rehabilitering. Med vår erfaring og kompetanse har vi kapasitet til å utføre komplekse byggeoppdrag, uten at det går utover de andre prosjektene. Vi kan også utvikle egne tomtefelt og bebygge disse med ettertraktede boliger. Disse ferdigstilles og selges i hovedsak til det private markedet.

Ved å være medlem av Mesterhus har KÅLÅS BYGG AS tilgang til en meget stor katalog av hus og hytter som kan tilpasses våre kunders behov. KÅÅLÅS BYGG AS har i tillegg tilgang på bred kompetanse hos Mesterhus sine arkitektkontorer, gode betingelser på innkjøpt samt ett sterkt kvalitet og HMS system.

BYGGtorget – medlemskapet gir KÅLÅS BYGG AS stordriftsfordeler langt utover det enkeltstående klarer å oppnå. Tilgang på dokumentasjon, et bredt vareregister og tett samarbeid med offensive og dyktige leverandører hever kvaliteten på sluttproduktet til deg som kunde. Som sluttkunde er det ikke bare varen som kjøpes, gode råd er like viktig! Det kan vi i KÅLÅS BYGG AS hjelpe deg med.

KÅLÅS BYGG AS har alltid satset bevisst på lokal arbeidskraft med interesse for jobben. Byggebransjen er hele tiden i utvikling og kompetansepåfyll er derfor en selvfølge. Samtidig kjenner vi verdien av å holde på gamle tradisjoner.

KÅLÅS BYGG AS er godkjent som lærebedrift, og vi har som ønske å satse på lærlinger. Ved å kombinere ungdommelig pågangsmot med lang erfaring klarer vi å både å være innovative og framtidsrettede. Lærlingene er viktig for å videreføre våre gode tradisjoner i faget med like høy kvalitet som i dag. I 2018
KÅLÅS BYGG AS interne kvalitetsstyringssystemer og kvalitetskontroller oppdateres kontinuerlig. For å ha den fulle oversikten over byggeprosessen blir alt loggført og lagret.
KÅLÅS BYGG AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.