Å bygge hus er en stor og iblant krevende prosess, og noe av det viktigste du kan gjøre i den sammenheng, er å velge rett byggefirma. Når du velger byggefirma, gir du også bort ansvaret for å bygge ditt fremtidige hjem, og du vil gjerne føle deg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen. Derfor er det lurt å gjøre noen undersøkelser på forhånd, slik at du velger den samarbeidspartneren som passer for deg.

Velg et etablert og erfarent byggefirma

Ved å velge et etablert firma med mye erfaring, velger du også faglig kompetanse og profesjonalitet. Et firma med lang fartstid i bransjen, har som regel gode innarbeidede rutiner og et godt grunnlag for å vite hvilke løsninger som vil fungere på akkurat din tomt. En etablert virksomhet vet hvilke krav myndighetene stiller, og dermed hvilke godkjenninger som eventuelt må søkes om. Du skal kunne være sikker på at alt går riktig for seg under byggeprosessen, og at arbeidet er kvalitetssikret før du tar i bruk ditt nye hus.

Det er også godt å vite at man velger et firma med ordnede forhold til sine ansatte, slik at de jobber under ordentlige lønns- og arbeidsforhold.

Tenk langsiktig

Det er lett å tenke at du vil at huset skal opp så hurtig som mulig, og til en best mulig pris. Et hus er imidlertid noe som skal vare i mange år fremover, og det er derfor lurt å velge en aktør man tror vil være der på lengre sikt. Skulle det oppstå feil på et senere tidspunkt, vil man gjerne vite at man har en byggmester som kan ta seg av problemene. Hos oss blir 5% av kontraktssummen låst som en garantisum i fem år etter overtakelse. Dette er for at du skal føle deg trygg på at vi er her for deg, også etter overlevering av nøkler.

Sjekk at firmaet har gode referanser

Ingenting gir mer trygghet enn å vite at andre har benyttet byggefirmaet tidligere, og at det har levd opp til forventningene. Det er mye nyttig kunnskap å hente ved å undersøke virksomhetens referanser, både med tanke på hvordan de samarbeider med kunden og om de leverer det de lover til avtalt tid, men også om de følger opp i etterkant og retter eventuelle mangler.

Les uttalelser fra noen av våre fornøyde kunder her.

Hvorfor skal du velge Kålås Bygg?

Kålås Bygg har 50 års erfaring med bygging av hus i Nord-Hordaland. Dermed kjenner vi vestlandet og hvilke forhold det er viktig å ta hensyn til, slik at du får et bygg som vil holde god stand i lang tid. Det ligger en ekstra trygghet i at vi er en mesterhusbedrift, da det vitner om høy faglig kompetanse, samtidig som vi har tilgang til Mesterhus’ ressurser i form av deres kataloger og arkitekter.

Vår lange fartstid i bransjen, gjør at vi har opparbeidet oss et solid nettverk av samarbeidspartnere. Dersom du har egne håndverkere du ønsker å bruke, retter vi oss naturligvis etter dette, men vi har også egne kontakter innen alle relevante fag. Etter mangeårig samarbeid med disse aktørene, kjenner vi hverandres rutiner, noe som er en god forutsetning for effektiv utførelse av arbeidet.

Samlokalisert byggmesteravdeling og byggevarehandel

En annen fordel med å velge Kålås Bygg, er at vi har samlokalisert byggmesteravdeling og byggevarehandel. Dette bidrar til økt effektivitet og smidighet i leveringen, da vi til enhver tid har et oppdatert lager tilgjengelig for våre kunder. De ansatte i byggevarehandelen har tømrerutdanning og erfaring fra byggeplass. De kommer derfor gjerne med gode råd og anbefalinger.