En byggeprosess kan virke lang og komplisert. Med vår tilknytning til Mesterhus kan vi tilby en ryddig og effektiv byggeprosess. Det er viktig for oss at du til enhver tid er informert og føler at du har kontroll. Man har ofte investert mye tid og penger i byggeprosessen, og ved å sørge for at du har en god opplevelse av prosessen, kan vi fokusere på det vi kan best – å bygge bolig.

Byggeprosessen fra A til Å

Steg 1: Første kontakt

Når du først setter deg ned med oss vil vi høre hva din visjon er; Hva er dine viktigste ønsker og behov? På bakgrunn av denne samtalen utarbeider vi et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse. Vi avtaler også en befaring av tomten for å bli enige om rammebetingelsene for tilbudet. Om du ikke finner drømmehuset i noen av våre kataloger, han vi flere spesialtilpassede boliger som kan være perfekt for nettopp deg. Jo mer du har tenkt over fra før, jo bedre.

Besøk gjerne Mesterhus på nett og bla gjennom deres tegningsbank.

Steg 2: Tomtebefaring

Det er viktig at vi deler din visjon med deg, slik at drømmehuset ditt blir akkurat slik du ønsker. Tomtebefaringen er viktig for å avdekke problemstillinger du kanskje ikke har tenkt over, men befaringen kan også åpne for nye ideer og løsninger.

Det kan ofte være interessant å skritte opp målene til huset, slik at man får en følelse av størrelse og at det virkelig skal reises et hus på tomten man står på. Da er det også enklere å se for seg vinduer, dører, balkonger, garasje og annet du måtte ønske. Kanskje ønsker du for eksempel å ha kveldssol på balkongen?

En veldig viktig del av befaringen er det praktiske. Hva består grunnen av? Leire, grus eller fjell? Dette kan ha stor betydning om man ønsker en underetasje eller ved utgraving av kjeller.

Husk! Ta med deg et kamera på befaringen. Forklaringer blir alltid enklere med bilder, og kan enkelt sendes til for eksempel arkitekten.

Steg 3: Presentasjonsmøte

Etter at du har mottatt tilbudet og tomtebefaringen sitter du kanskje igjen med en rekke spørsmål. For oss er det viktig at du får svar på alt du lurer på og mer til. Derfor har vi et presentasjonsmøte. Det er rett og slett en gjennomgang av tegninger, pris og leveranse. Vi kan også avtale videre møter for nye ønsker og forandringer.

Steg 4: Kontraktsmøte

Dette er det viktigste møtet du vil ha under hele byggeprosessen. Dette er det siste og avgjørende møtet hvor vi går igjennom den endelige prisen, ser på tegninger, levering og kontrakten. Siden vi er tilknyttet Mesterhus så følger vi de strenge kravene i Bustadoppføringslova. Du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet, samt en detaljert beskrivelse hva hva som inngår i kontrakten. Kontrakten inkluderer også en bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten.

Steg 5: Prosjektering

Før vi kan sette i gang med selve byggeprosessen må byggmesteren utarbeide arbeidstegninger, gjøre tekniske beregninger, lage detaljplan og materiallister. Dette er det siste som må på plass før byggesøknaden skal opprettes.

Steg 6: Byggesøknad

De fleste som drømmer om å bygge sin egen enebolig eller tomannsbolig, har hørt om byggesøknad. Byggesøknaden skal godkjennes av kommunen og er avgjørende for hvor lang tid byggesaksbehandlingen tar. Uavhengig av hvor i landet du skal bygge drømmehuset, vil det være en stor fordel å ha alle papirene i orden fra starten av. Du må også få en igangsettingstillatelse, som blant annet krever at ingen av naboene dine har innvendinger mot planene.

Det er ofte lurt å informere naboene dine om byggeplanene selv, i stedet for rekommandert. Da kan du svare på eventuelle spørsmål de måtte ha, samt hilse på dine fremtidige naboer og oppklare eventuelle misforståelser umiddelbart.

Byggesøknaden må være godkjent før vi kan starte byggingen av boligen. Husk at alle aktører i byggesaken må ha godkjenning, også de dere eventuelt ønsker å engasjere selv. Vi hjelper deg gjerne med alt papirarbeidet som skal til for å få byggetillatelse.

Steg 7: Oppstartsmøte

Nå har du fått godkjent din byggesøknad og vi skal starte med å bygge selve huset ditt. Det er vanlig å ha et oppstartsmøte for å gjennomgå vår felles sjekkliste. Sjekklisten består av punktene vi har blitt enige om så langt i prosessen. På dette tidspunktet må alt av større endringer være foretatt. Skal noe endres nå kan det forsinke prosessen og koste mer enn planlagt.

Dere vil i oppstartsmøtet ofte få møte byggelederen og den som skal være kontaktpersonen deres under hele byggeprosessen. Finansiering må også være avklart før oppstartsmøtet.

Steg 8: Sikkerhetsstillelse

Fire uker før oppstart må dere ha levert sikkerhet for betaling fra bank eller en annen kredittinstitusjon. Alle over 18 år kan søke om lån i Husbanken. Det er en forutsetning at du har en økonomi som står i forhold til bo og levekostnadene i den nye boligen. Søknad om Husbanklån skal sendes til kommunen, som etter sin behandling sender søknaden videre til Husbanken. Det tar vanligvis tre til fire uker før du får lånetilsagn. Mesterhusbyggmesteren hjelper deg med søknadsblankett. Husbanklånet blir utbetalt når boligen er ferdig. For ytterligere informasjon se www.husbanken.no.

Husbanken prioriterer universell utforming samt gode energi og miljøkvaliteter. De fleste hustypene til Mesterhus er derfor utviklet med trinnfri adkomst inn i boligen, samt livsløpsstandard. Dette betyr at boligen er planlagt med alle nødvendige funksjoner på ett plan og med adkomstmulighet for rullestol. I planleggingen av boligene har vi valgt å bruke en utvidet rullestolsirkel, slik at det er rikelig med plass for å bevege seg rundt i boligen med rullestol.

Mesterhus har stor fokus på lekkasjemålinger for å sikre at luftlekkasjene er på et akseptabelt nivå. På denne måten sikrer vi et lavt oppvarmingsbehov og et godt inneklima.

Steg 9: Grunn- og fundamentarbeider

Grunnmur kan man enten bygge selv eller overlate til byggmesteren. Skal du stå for arbeidet selv anbefaler vi sterkt å benytte et godkjent firma om du selv ikke har den nødvendige kompetansen.

Grunnmuren er basen til resten av huset ditt og må være helt nøyaktig med hensyn til mål, plan og høyde. Det er også viktig at grunnmuren er solid og tåler klimaet, miljøforandringer etc. Feil på grunnmuren kan koste deg dyrt som boligeier senere. Grunnmuren kontrolleres grundig før vi setter i gang med å bygge resten av huset.

Steg 10: Råbygg

Når du kan begynne å se formen av huset ditt, kaller vi dette for et «råbygg». Dette er stadiet der veggene er ferdige og taket er tett. Det er veldig viktig at huset er helt tørt før man går videre, og dette gjøres ofte ved hjelp av byggavfuktere. Alle viktige forhold kontrolleres så av byggmesteren etter en detaljert sjekkliste.

Steg 11: Innredning

Dette er for mange det mest spennende stadiet av byggeprosessen. Håndverkerne begynner på de innvendige arbeidene, som å kle veggene, legge gulv, montere kjøkken og baderomsinnredning. Kabler og rør skal også legges. Man blir ofte utålmodig og klar for å flytte inn på dette punktet, men det er riktignok litt arbeid igjen før den tid. Men, om været er snilt, går ofte de siste stegene rimelig raskt.

Steg 12: Malingsklart bygg

Når det kun er maling, flislegging og tapetsering som gjenstår, er huset malingsklart. Mange ønsker ofte å utføre deler eller hele av dette arbeidet selv, og da gjennomfører vi en del-overtakelse av huset. Det betyr at vi blir enige om tilstanden på boligen og at du er fornøyd med vårt arbeid. Husk å ta bilde av alle flatene før dere begynner med behandlingen og når arbeidet er ferdig.

TIPS! Husk å avtale om listene skal monteres før eller etter behandlingen av veggene. Dette kan spare dere for mye maskeringsarbeid og bistå til en bedre finish.

Ønsker dere at vi står for maling, tapetsering og flislegging kan vi ordne dette for dere.

Steg 13: Overlevering

Før dere flytter helt inn gjennomfører vi en formell overtakelsesforretning med skriftlig protokoll. Dette er for å sikre at du har fått alt du har blitt lovet og at du kan slappe helt av i ditt nye hus.

Etter en felles befaring av det ferdige huset, fører Mesterhusbyggmesteren en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse. Når du har betalt, overtar du nøklene, og huset er endelig ditt. Etter overleveringen har du en garantiperiode på fem år hvor byggmesteren har stilt sikkerhet i form av en bankgaranti. Og dermed kan du flytte inn i eget hus.

Steg 14: Ett års garantibefaring

Ett år etter overtagelsen kommer vi på en befaring. Vi ser på selve bygget, at alt er som det skal og at du er fornøyd med ditt nye hus. Dette er en sikkerhet for deg som husbygger og oss som profesjonelle.

Kontakt oss gjerne

Vi håper du har fått svar på spørsmålene du måtte ha om byggeprosessen, men om det skulle være noe mer du lurer på, er det bare å ta kontakt for ytterligere informasjon om byggeprosessen.