Vi bygger alle typer nybygg, det være seg fra Mesterhusboken eller andre steder. Vi har mange ganger bygget hus som kunden selv ha fått tegnet av arkitekt, eller vi har sammen med våre arkitektkontor tegnet drømmehuset til kunden.

Mange ønsker å bo i flermannsbolig eller leilighet. Utbygging av den type boliger gjør vi som regel i egenregi. Det betyr at vi skaffer tomten og prosjekterer boligen som deretter legges ut for salg. I en del tilfeller gjør vi dette sammen med grunneier på en slik måte at alle interesser blir ivaretatt.

Eier du en tomt som du ønsker å realisere potensiale i er det bare å ta kontakt!

Andre nybygg vi ofte tar på oss er uthus, garasjer og nøst. I tillegg har vi kompetanse og papirer til å oppføre barnehager og andre typer næringsbygg.

https://www.mesterhus.no/bygge-hus