Valg av riktige byggematerialer er viktig for at et byggeprosjekt skal bli så optimalt som mulig. Selv om byggematerialene settes opp korrekt av dyktige fagfolk med god kompetanse og mye erfaring, hjelper det lite hvis det benyttes uegnede materialer til feil bruk. Eksempelvis vil feil type materialer føre til mer slitasje enn med riktige byggematerialer på plass.

Dette er for så vidt ikke alltid et bygningsmessig problem, men kan i sin ytterste konsekvens føre til at man betaler for mye i forhold til det som hadde vært nødvendig. Eksempelvis vil uegnede materialer føre til mer slitasje enn med de rette byggmaterialene på plass.

Praktisk erfaring med byggematerialer

De fleste av våre ansatte på lageret har tømrerfaget som sin opprinnelige utdannelse og har erfaring fra ulike byggeplasser. De kjenner derfor godt de utfordringer man møter i store og små prosjekter, og har bygget seg opp en solid, praktisk erfaring med byggematerialer.

Med denne kunnskapen tilgjengelig i firmaet kan vi tilby et oppdatert lager, med de beste materialene. Våre dyktige ansatte kan i tillegg bidra med masseberegning, og ikke minst gode faglig råd på veien.

Byggematerialer fra BYGGtorget

KÅLÅS BYGG er et lokalt byggevarehus som holder til i Nordhordland Næringspark. Eikanger, Hordaland. Her lagerfører vi de mest vanlige byggevarene som benyttes i våre ulike byggeprosjekter. Byggematerialene får vi fra vår leverandør av byggevarer, BYGGtorget.

Vil du vite mer?