Gjennom BYGGtorget tilbyr vi alt du trenger av trevirke og trelast fra konstruksjonsvirke og limtre til bærende konstruksjoner. Vi tilbyr også alt av trevirke og trelast til innvendige paneler til gamle og nye profiler. Trevirke er den nyttbare delen av veden i bartre og lauvtre.

Trelast er materiale som er fremstilt av tømmer. Trelast som kommer rett fra tømmeret kalles skurlast, mens justert skurlast er avrettet og justert til eksakte dimensjoner innenfor definerte marginer.
Høvellast er trelast med glatt overflate som er plan eller formet med forskjellige profiler.

Stor lagringsplass kombinert med gode lagringsvilkår gir kundene våre kvalitetsprodukter innen trevirke og trelast.

Konstruksjonsvirke og limtre

Vi leverer konstruksjonsvirke av høvlet trevirke med gran eller furu som råstoff. Disse kan leveres med avrundede, rette eller skråskårete kanter. Limtre er også en type limtre vi kan levere. Limtre er et godt alternativ til betong og stål i bærende konstruksjoner i de fleste typer bygg.

Limtre tåler normalt aggressive miljøer bedre enn andre materialer. Vedlikeholdet kan begrenses til et minimum, og i forhold til sin vekt er limtre det sterkeste konstruksjonsmaterialet. Dette er en stor fordel, særlig ved store spennvidder og med vanskelige grunnforhold. Limtre er også lett å bearbeide og enkelt å kombinere med andre materialer og tilbehør.

Våre kunder kommer hovedsakelig fra Hordaland.

Kontakt Kålås & Sønn AS for mer informasjon om våre byggevarer.