Sitter du på ubrukt tomteareal og vurderer muligheten for å utnytte området til å føre opp hus? Det trenger ikke være så komplisert som det kanskje høres ut. Med den rette samarbeidspartneren, kan prosessen være så omfattende som du ønsker at den skal være. Kålås Bygg har lang fartstid i byggebransjen og hjelper deg gjerne med ditt byggeprosjekt.

Hvem kan bli utbygger?

I utgangspunktet kan alle som sitter på uutnyttet tomteareal bli utbygger. Enten du har en gammel gård som ikke er i bruk lenger eller en større eplehage på egen tomt, har du muligheten til å realisere verdien i tomten ved å bygge på den.

Kålås Bygg legger til rette for at alle skal kunne lykkes som utbygger, uavhengig av tidligere erfaring på dette feltet. Sammen med deg setter vi opp en gjennomførings- og finansieringsplan som passer dine behov. Du velger også selv hvilken grad av involvering du selv ønsker å ha, og hvor mye vi skal stå for.

Hva bør du tenke på når du bygger for å selge?

En stor forskjell mellom å bygge som utbygger og å bygge til deg selv, er at du som utbygger som regel bygger for å selge. Dermed blir det viktig med optimal tomteutnyttelse, for å sitte igjen med flest mulig salgbare kvadratmeter når prosjektet er ferdigstilt. Du bygger ikke først og fremst ditt eget drømmehjem, men i stedet noe markedet er interessert i, slik at du får solgt. Blant annet kan det være lurt å se an området du bygger i, slik at du fører opp noe som harmonerer med øvrig bebyggelse i området.

La en byggmester ta seg av praktiske og juridiske avklaringer

Før du begynner å bygge, er det en rekke hensyn som skal tas, både praktisk og juridisk. Når vi er på befaring på tomten, er dette blant annet for å kunne avklare alt rundt infrastruktur og grunnforhold, som strøm, vann, avløp og lignende. Slik kan vi avgjøre hva som må til for at området skal være byggbart. Det må dessuten tas en avklaringsrunde med eventuelle naboer som vil berøres av prosjektet.

Samtidig vil myndighetene ha ulike krav og retningslinjer som man må rette seg etter. En erfaren byggmester har oversikt over hva som kreves, og vi sørger for at nødvendige godkjenninger og tillatelser er på plass før byggingen starter.

Hvorfor velge oss som samarbeidspartner?

Ved å velge Kålås Bygg til å administrere ditt utbyggingsprosjekt, velger du en erfaren og profesjonell samarbeidspartner. Først og fremst er vi stø når det kommer til myndighetshåndtering, og vi kan bidra med mulighetsstudier, for å sikre optimal utnyttelse av din tomt. Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere, og koordinerer og loser deg gjennom byggeprosjektet fra start til slutt.